รับจัดดอกหน้าวัวในงานพิธีต่างๆ ช่อดอกไม้ กระเช้า แจกัน พวงหรีด และของขวัญ ทั้งในและนอกสถานที่ ส่งถึงที่ ราคาตามงบประมาณ

Welcome to Anthurium Thailand Website
Anthurium flowers seeds from Anthura.nl 100%.
Piboon Royal Flower is a natural outgrowth of one of today's most successful anthurium nurseries. Located in Nakorn-Sri-Thammarat province. Anthurium farm is opera- ted anthurium nursery that was founded in 2001.

We grow exquisite anthurium plants for every level of the anthurium cut flower market: decorators, florists, anthurium aficionado, event organizer, Hotel and Resort and Luxury Villa.

Our goal is to provide the finest anthurium cut flower to people who wish to share and enjoy the beauty of nature's most evolved floral gift. We grow and sell anthurium cut flowers of Dutch International Quality. More than 10,000 flowers are always ready to be shipped per month for both domestic and aboard.สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์

สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายดอกหน้าวัวตัดดอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการนำเอาเทคนิคการปลูกเลี้ยงแบบปิด เพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้น ทั้งนี้ได้มีการนำเข้าต้นหน้าวัวสายพันธุ์พิเศษ จากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สีสัน ความทนทานเป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจุบันสวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ มีโรงเรือนเพาะเลี้ยง 3 โรงเรือน รวมเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 5 ไร่ ต้นหน้าวัวกว่า 12 สายพันธุ์ จำนวนรวมกว่า 40,000 ต้น โดยมีการจัดจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงร้านดอกไม้ต่างๆ ทั่วประเทศ

สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายดอกหน้าวัว สถานที่ตั้ง 55 หมู่ 1 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 83130
เบอร์มือถือ 087-687-8488 โทรศัพท์ / โทรสาร 075-804-148 / 075-449-483 และ อีเมลล์ info@anthuriumthai.com, wikandakongsawat@yahoo.com