รับจัดดอกหน้าวัวในงานพิธีต่างๆ ช่อดอกไม้ กระเช้า แจกัน พวงหรีด และของขวัญ ทั้งในและนอกสถานที่ ส่งถึงที่ ราคาตามงบประมาณ

Gallery
Anthurium flowers seeds from Anthura.nl 100%.

การเตรียมโรงเรือน

การเพาะปลูก

ช่วงออกดอก

การตัดดอก

การบรรจุลงกล่อง