รับจัดดอกหน้าวัวในงานพิธีต่างๆ ช่อดอกไม้ กระเช้า แจกัน พวงหรีด และของขวัญ ทั้งในและนอกสถานที่ ส่งถึงที่ ราคาตามงบประมาณ

Cultivation
Anthurium flowers seeds from Anthura.nl 100%.

        

สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์

สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายดอกหน้าวัวตัดดอกทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการนำเอาเทคนิคการปลูกเลี้ยงแบบปิด เพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้น ทั้งนี้ได้มีการนำเข้าต้นหน้าวัวสายพันธุ์พิเศษ จากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สิสัน ความทนทานเป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจุบันสวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ มีโรงเรือนเพาะเลี้ยง 3 โรงเรือน รวมเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 5 ไร่ ต้นหน้าวัวกว่า 15 สายพันธุ์ จำนวนรวมกว่า 40,000 ต้น โดยมีการจัดจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงร้านดอกไม้ต่างๆ ทั่วประเทศ

สวนพิบูลย์รอแยลฟลาวเวอร์ ผลิตและจำหน่ายดอกหน้าวัว สถานที่ตั้ง 55 หมู่ 1 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 83130
เบอร์มือถือ 087-687-8488 โทรศัพท์ / โทรสาร 075-804-148 / 075-449-483 และ อีเมล์ info@anthuriumthai.com, wikandakongsawat@yahoo.com